Koszyk

Nie znaleziono wyników.
Koszt dostawy 20,00 zł

Kategorie

Persil Color Proszek do prania 2,8 kg (40 prań)

Indeks: 9000100958943

Towar niedostępny

Składniki

5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, polikarboksylany, zeolity, mydło

enzymy

kompozycja zapachowa



Marka

Persil



Nazwa produktu uregulowana prawnie

Proszek przeznaczony szczególnie do prania kolorowych tkanin we wszystkich typach pralek oraz ręcznie.



Nazwa firmy

Henkel Polska Sp. z o.o.



Adres firmy

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa



Dodatkowe informacje

www.cleanright.eu



Przechowywanie

Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.



Warunki przechowywania

Min. temp. °C - 5

Maks. temp. °C - 40



Przygotowanie i stosowanie

Nieprzydatny do prania wełny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin.



Rodzaj opakowania

Typ - Zgrzewane



Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 245

Szerokość - 244

Głębokość - 120



Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu



Adres producenta

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Polska



Adres zwrotny

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel.: 12 411 99 99



Adres internetowy

www.henkel.pl



Adres dystrybutora

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa



Telefon kontaktowy

225656000

324120100

124119999



Email kontaktowy

henkel.polska@henkel.com



Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Proszek przeznaczony szczególnie do prania kolorowych tkanin we wszystkich typach pralek oraz ręcznie. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.



Regulacje CLP

wykrzyknik - Brak hasła ostrzegawczego



A.I.S.E. Ostrzeżenia

Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Osoby o wrażliwej lub uszkodzonej skórze powinny unikać dłuższego kontaktu z produktem