Koszyk

Nie znaleziono wyników.
Koszt dostawy 20,00 zł

Kategorie

Mr Muscle Kuchnia 5w1 Lemon Płyn w rozpylaczu do czyszczenia i dezynfekcji kuchni 500 ml

Indeks: 5000204746242

Towar niedostępny

Składniki

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne

substancja dezynfekująca

kompozycja zapachowa

LimoneneMarka

Mr MuscleCechy

zabija 99.99% bakterii

usuwa tłuszcz i brudNazwa produktu uregulowana prawnie

Płyn w rozpylaczu do czyszczenia i dezynfekcji kuchni.Nazwa firmy

SC Johnson Sp. z o.o.Adres firmy

ul. Taśmowa 7
02-677 WarszawaPozostałe informacje

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5412/13.Dodatkowe informacje

www.cleanright.euPrzechowywanie

Przechowywać w pozycji pionowej.Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
Czyszczenie: przekręcić końcówkę do pozycji On. Spryskać zabrudzoną powierzchnię, a następnie wytrzeć. Dezynfekcja: spryskać wstępnie oczyszczoną gładką, nieporowatą powierzchnię. Pozostawić mokrą powierzchnię na min. 15 minut, a następnie wytrzeć. Przekręcić końcówkę do pozycji Off. Unikać wydłużonego kontaktu z drewnem, aluminium, a także malowanymi, lakierowanymi, porowatymi powierzchniami. Nie stosować na zużytych, uszkodzonych, popękanych, z naturalnego kamienia, marmuru i złoconych powierzchniach. W przypadku wątpliwości na mniej widocznej powierzchni.Rodzaj opakowania

Typ - AerozolJednostka sprzedażowa

Wysokość - 260

Szerokość - 103

Głębokość - 48Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklinguKraj

Kraj produkcji - UEPochodzenie

Tekst dowolny o pochodzeniu - UEAdres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.comAdres internetowy

www.scjproducts.info

www.scjohnson.comTelefon kontaktowy

+48224458800

801111211Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Mr Muscle 5w1 Kuchnia - płyn w rozpylaczu do czyszczenia i dezynfekcji kuchni. Substancje czynne: Alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C12-18)) 0,11 g/100 g, Alkil (C12-C14) chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC (C12-C14)) 0,11 g/100 g. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Jak w przypadku innych produktów chemii gospodarczej unikać przedłużonego kontaktu ze skórą. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku inhalacji wyprowadzić na świeże powietrze. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.